Til seneste kommentar

Oppmøteditspunkt, bedømmelsestidspunkt.

I informasjonen som vi får tilsendt fra DogWeb, så står det "fremmøtetid", "bedømmelse i ringen".
Fremmøtetid er seneste oppmøte for registrert ankomst?
Bedømmelse i ringen, er det nør bedømmelsen av rasen starter?
Det står også "Hvis alle hunder møter skal din bedømmes" Er dette nummer i rekken i bedømmelse av rasen eller av alle hundene?

Chris Torp

Kommentarer

  • Hei Chris 😊

    Frammøtetid er tiden rasen din er antatt å starte og du burte være klar med din hund. Bedømmelse i ringen er tidspunktet din ring starter bedømmelsen for dagen. Nummeret for "hvis alle hunder møter" gjelder alle hunder i ringen denne dagen, ikke din rase😊
    NKK aktivitet Saksbehandler
Dette innlegget er stengt for ytterligere kommentarer.