Til seneste kommentar

Uenighet mellom oppdretter og valpekjøper om innholdet i kjøpekontrakten

I Norge er det avtalefrihet. Dette innebærer at som utgangspunkt står partene fritt til å avtale det de ønsker. Det er likevel et unntak for avtaler som er kvalifisert urimelig. Dersom man har inngått en avtale er altså utgangspunktet at man er forpliktet etter denne.

Dersom dere ikke blir enige om tolkningen av avtalen kan manta saken til Forliksrådet eller Konfliktrådet.


Norsk Kennel Klub

Kommentarer

  • Jeg skulle selge en valp og fikk en fin mail hvor kjøper presenterer et riktig fint opplegg for valpen. Siden vi har drevet oppdrett i flere år har vi god erfaring med å hilse på og snakke sammen muntlig med kjøper. Paret kom med nye opplysninger og utdypet noe av innholdet i mailen, men her skurret det litt i forhold til det praktiske og de nye opplysningene. I tillegg hadde vi presentert valpen som kopi av foreldrene noe vi begynte å se var feil for han er nå meget aktiv type. Uheldigvis hadde min man skrevet en kjøpskontrakt som kjøper mottok. Jeg har ikke skrevet under da jeg ikke gjør det før kjøpet er gjort og valpen skal leveres fordi vi har erfart i noen få tilfeller at nye momenter har kommet frem. Dette har tidligere vært fra kjøpers siden og dette er det eneste tilfelle der jeg føler at salget ikke bør gjennomføres. Han er 6 uker nå, ikke registrert enda og har ikke vært til dyrelege og jeg er ene eiere til foreldredyrene. Kjøper har hyret advokat og truer med sak. Hva gjør jeg?
    Inger Lise Kvisgaard
  • NKK har som en av sine medlemsfordeler en samarbeidsavtale med advokat Stephan Didrich Eid – han kan bistå i denne typen saker. Les mer her:
    https://www.nkk.no/juridisk-bistand/category950.html

    For øvrig henvises det til kjøpsloven og forbrukerkjøpslovens bestemmelser vedr. hvilke rettigheter du som selger har.
    NKK helse

Kommenter eller skriv et nytt innlegg

Ditt navn og innlegg er synlig for alle.Din e-post vises aldri offentlig.