Til seneste kommentar

Mulighet for kompensasjon ved påvist HD

Har en mellompuddel på 15 måneder som har HD grad E. Jeg ser også at han har tre kullsøsken med grad E, D og C. Er dette grunnlag for å be oppdretter om noe refusjon av kjøpssummen? Det gir jo oss begrensninger i bruk av hunden med mulige store kostnader i trening og/eller operasjon.
Håper dere kan gi meg noen råd her. 
Nancy Sveen

Kommentarer

 • Som utgangspunkt svarer ikke NKK på henvendelser vedrørende kontraktrettslige problemstillinger. Dette er noe som må løses mellom partene.

  Hovedregelen er at det er avtalen/kontrakten som skal regulere det rettslige forholdet mellom kjøper og selger – det er altså denne som skal regulere eventuelle tvister/uenigheter. Videre er hovedregelen at avtaler skal holdes slik de er inngått.

  Det er også avtalefrihet, hvilket innebærer at man kan inngå avtaler som setter en selv i en dårligere posisjon enn motparten. Man bør derfor gjennomgå avtalen nøye før man aksepterer vilkårene. Som følge av avtalefriheten kan man også inngå ny avtale ved en eventuell tvist.

  Dersom man mener at man har et krav mot selger/kjøper må man fremme dette til vedkommende. I første omgang bør man forsøke å løse tvisten ved dialog. Dersom dette ikke lar seg gjøre kan man kontakte forliksrådet eller forbrukerrådet.

  Forbrukerklageutvalget.no
  Forliksrådet

  NKK har som en av sine medlemsfordeler en samarbeidsavtale med advokat Stephan Didrich Eid – han kan bistå i denne typen saker. Les mer her:

  Juridisk bistand
  Norsk Kennel Klub

Kommenter eller skriv et nytt innlegg

Ditt navn og innlegg er synlig for alle.Din e-post vises aldri offentlig.