Til seneste kommentar

Refusjon av kjøpesum i forbindelse med påvist AD hos valp.

Hannhund 6 mnd med påvist ad, blant annet. Har ikke råd til opr så blir smertestillende behandling. Oppdretter er informert. Fått all informasjon jeg har deriblant CT bilder og vurdering. Jeg mener at jeg skal ha minimum halve kjøpesummen i refusjon. Oppdretter sier at hennes forsikring ikke vil dekke dette da de mener det er en skade. Jeg mener det er medfødt så at halve kjøpesummen skal reduseres. Nå får jeg ikke svar fra oppdretter. Hva skal jeg gjøre?

Mari
Mari Øverstad

Kommentarer

  • Hei,

    Leit å høre at hunden din har fått påvist AD. Om mangelen vil gi grunnlag for å kreve mangelsbeføyelser vil måtte vurderes ut fra hva som er avtalt. Dersom hundens defekt skyldes forhold som oppdretter klart skulle opplyst om på salgstidspunktet, vil en kunne hevde at det foreligger en mangel ved hunden som kan hjemle mangelsbeføyelser. Typisk bør oppdretter opplyse om kjente feil på linjene. Dersom diagnosen anses som en skjult feil, vil dere i noen tilfeller kunne kreve erstatning for dette. Dersom du og oppdretter ikke klarer å bli enige har du anledning til å ta saken for Forliksrådet. I en slik tvist er det viktig at du kan fremvise dokumentasjon på at diagnosen til hunden ikke skyldes en skade.
    Norsk Kennel Klub
Dette innlegget er stengt for ytterligere kommentarer.