Til seneste kommentar

Krav på kjøpesummen tilbake når vi måtte avlive 1 år gammel hund grunnet sterk AD?

Hei
Vi kjøpte en labradorvalp til 20 000 kr fra oppdretter. Alt da valpen var 4-5 mnd startet den å halte. Valpen ble undersøkt med røntgen og CT og det ble påvist AD. Vi ble anbefalt operasjon og valgte å gjøre det. Under operasjonen så veterinæren at den venstre albuen hadde sterk AD og høyre hadde også AD. Vi fikk dårlige prognoser, men fulgte opptreningsplan som planlagt. Etter noen mnd nå der hunden haltet veldig og gikk på to typer smertestillende/betennelsesdempende medisin ble vi anbefalt å avlive hunden som akkurat ble 1 år. Hun ble avlivet nå nettopp. Vi hadde ikke livsforsikring på hunden. Kan vi kreve å få tilbakebetalt hele kjøpesummen fra oppdretter siden det var en så stor mangel med hunden at den måtte avlives? Vi har skrevet kjøpekontrakt

Mvh trist valpekjøper

Trist valpekjøper

Kommentarer

 • Først og fremst, utrolig trist å høre om hunden din ❤️

  Som utgangspunkt svarer ikke NKK på henvendelser vedrørende kontraktrettslige problemstillinger. Dette er noe som må løses mellom partene. Har dere vært i dialog med oppdretter om dette?

  Sakser inn det som står om mangler og reklamasjon i VEILEDER TIL NKKs KJØPEAVTALEom det kan være til noe hjelp:
  Mangel Det er ikke anbefalt å selge en hund med et særskilt formål dersom dette ikke også følges av forslag til løsning dersom hunden ikke oppfyller formålet. En hund er et levende vesen. Den utvikles og forandres gjennom hele livet. En valp har en rekke arveegenskaper som utvikles avhengig av miljøet den lever i. Såvel bruksegenskaper, mentalitet og en rekke helseegenskaper utvikles i samspill mellom hundens miljø og arvelige disposisjoner. Mange sykdommer/lidelser/mangler er ikke medfødte, men utvikles i hundens oppvekst dersom en kombinasjon av uheldige omstendigheter er til stede. Flere av disse kan ikke diagnostiseres før hunden har nådd en viss alder og utvikling. Hunden har en mangel dersom selger har oppgitt feil informasjon om hunden eller selger ikke har gitt de opplysninger kjøper har rett på å vite om hunden. Dersom hunden skulle utvikle sykdommer av avgjørende (invalidiserende) betydning for hundens sunnhet, og såfremt disse beviselig er medfødt eller oppstått i den tid hunden har vært hos selger, kan kjøper kreve tilbakebetaling inntil kjøpesummen (skjulte feil). Hvis kjøper krever kjøpet hevet på grunn av vesentlig mangel, må man hvis selger forlanger det, mot refusjon av kjøpesummen, levere hunden tilbake til selger. Dette kan bare unnlates hvis veterinærattest bekrefter omgående avlivning var absolutt påkrevet. Hvis hunden er forsikret, og kjøper får utbetalt forsikringssummen, skal det tas hensyn til dette i det endelige oppgjør mellom kjøper og selger. Det er ikke mangel dersom kjøper var kjent med dette på tidspunktet ved avtaleinngåelsen. 

  Reklamasjon Reklamasjon må fremsettes innen rimelig tid. I forbrukerkjøp er denne fristen aldri kortere enn to måneder. Uansett vil kjøper måtte forholde seg til bestemmelsene vedrørende reklamasjon som sier noe om at det må reklameres når mangelen oppdages eller burde vært oppdaget. Det mest praktiske er å gi selger beskjed om at det foreligger en mangel ved hunden så snart dette er kjent for kjøper, og at selger vil kunne få et krav mot seg 

  Dersom man mener at man har et krav mot selger/kjøper må man fremme dette til vedkommende. I første omgang bør man forsøke å løse tvisten ved dialog. Dersom dette ikke lar seg gjøre kan man kontakte forliksrådet eller forbrukerrådet.

  https://www.forbrukerklageutvalget.no/
  https://www.politiet.no/tjenester/namsmann-og-forliksrad/forliksradet/

  NKK har som en av sine medlemsfordeler en samarbeidsavtale med advokat Stephan Didrich Eid – han kan bistå i denne typen saker. Les mer her: https://www.nkk.no/juridisk-bistand/category950.html

  Håper saken løser seg på en god måte!
  Norsk Kennel Klub

Kommenter eller skriv et nytt innlegg

Ditt navn og innlegg er synlig for alle.Din e-post vises aldri offentlig.