HD-røntgen og karenstid

Hvor lang karenstid kan man påregne i forbindelse med HD-rønting av hund?
Pål Thoresen

Kommentarer

  • Hei!

    Dersom du refererer til karenstid i forbindelse med sedering er det som regel 96 timer (for de vanligste sedasjonsmidlene). 

    Dersom du tenker på tid det må gå mellom to bilder:
    Refotografering – ny vurdering Dersom en hund ønskes vurdert på nytt for å se om diagnosen har endret seg, skal det gå minst 6 måne‐ der fra forrige fotografering. Dette er ikke en anke, bare et ønske om en ny vurdering på bakgrunn av nytt bilde.
    NKK helse

Kommenter eller skriv et nytt innlegg

Ditt navn og innlegg er synlig for alle.Din e-post vises aldri offentlig.