Feil på valp

Jeg har kjøpt en renraset JRT valp(tispe) som viser seg å ha et veldig stort overbitt. Konsekvensen av dette er at jeg ikke kan avle på henne eller bruke henne til utstilling. Hva er det normalt/riktig/rettferdig å få tilbakebetalt av oppdretter i slike tilfeller?
Stine

Kommentarer

 • Leit å høre at dere har vært uheldige ved kjøp av hund.

  Avl baseres på en kombinasjon av arveanlegg. Selv om oppdretter har gjort alt etter boken, vil det likevel kunne være tilfeller hvor det fødes individer som ikke passer i «malen».

  I utgangspunktet er spørsmålet du stiller en kontraktsrettslig problemstilling som må løses mellom kjøper og selger. I det følgende en mer generell forklaring til problemstillingen.

  Hovedregelen er at det er kontrakten mellom partene som regulerer det avtalerettslige forholdet mellom dem, og som skal løse eventuelle tvister som oppstår, jf at det er avtalefrihet. Det er altså som utgangspunkt kontrakten som avgjør om det foreligger en mangel på hunden eller ikke. Siden det er avtalefrihet, står dere også fritt til å kunne avtale en eventuell løsning vedrørende problemstillingen din på et senere tidspunkt.

  Dersom det ikke er regulert i avtalen hvordan dere skal løse konflikten, vil kjøpslovgivingen kunne gi veiledning på hvordan forholdet skal løses. Konkret innebærer dette at dersom dere har inntatt i avtalen at du har kjøpt hunden med tanke på videre avl, vil man kunne hevde at hunden har en mangel.

  Det er altså avtalen mellom dere som først og fremst regulerer hvordan dere skal løse problemstillingen. Vilkåret er at kjøper reklamerer i henhold til kjøpslovgivingens bestemmelser. Normalt sett er dette når man oppdager mangelen/ feilen. I motsatt fall vil man kunne miste retten til å kreve mangelsbeføyelser.

  Dersom diagnosen er en skjult feil, vil dere i noen tilfeller kunne kreve erstatning for dette. Snakk med oppdretter om dette. Noen oppdrettere har tegnet forsikring mot denne type feil. Dette er typisk lidelser som er medfødt eller som valpen har hatt ved overlevering, men som ikke har blitt synlig før senere.

  Det er likevel verdt å bemerke at ikke enhver diagnose er å anse som en skjult feil.

  Diagnosen bør registreres inn i DOGWEB under arvelig klinisk diagnose, da det vil være viktig å få det registrert slik at andre kan se at det er født hund med disse problemene i dette kullet slik at dette kan tas hensyn til ved avl. Det er veterinæren som setter diagnosen som registrerer inn dette direkte via NKKs veterinærsystem. Veterinær er avhengig av skriftlig samtykke fra eier for å kunne gjøre det. Link til mer info for veterinæren: https://www.nkk.no/getfile.php/131974813-1565865200/Dokumenter/Dyrlege/Registrering%20av%20arvelig%20klinisk%20sykdom.pdf

  Vi anbefaler deg å ta kontakt med oppdretter slik at dere har en god dialog.


  Norsk Kennel Klub
Dette innlegget er stengt for ytterligere kommentarer.