Navlebrokk

Når tisper har navlebrokk, kan de brukes i avl?
Hvilken prisreduksjon kan man forvente å få som kjøper?
Anita Lea Granum- Endresen

Kommentarer

 • Kjøp og salg av hund anses som en avtale mellom to private parter. I tilfeller kjøper ønsker å reklamere på kjøpet følger det av kjøpslovgivingen at kjøper for det første må reklamere til selger. Det anbefales skriftlig reklamasjon, så raskt som mulig etter at sykdom/mangel er oppdaget. For at kjøper skal ha krav på hele eller deler av kjøpesummen tilbake må det foreligge en rettslig mangel. Dette innebærer at hunden ikke svarer til det avtalte.

  Hovedregelen er at det er avtalen/kontrakten som skal regulere det rettslige forholdet mellom kjøper og selger – det er altså denne som skal regulere eventuelle tvister/uenigheter. Videre er hovedregelen at avtaler skal holdes slik de er inngått. Det er også avtalefrihet, hvilket innebærer at man kan inngå avtaler som setter en selv i en dårligere posisjon enn motparten. Man bør derfor gjennomgå avtalen nøye før man aksepterer vilkårene. Som følge av avtalefriheten kan man også inngå ny avtale ved en eventuell tvist.

  Dersom man mener at man har et krav mot selger/kjøper må man fremme dette til vedkommende. I første omgang bør man forsøke å løse tvisten ved dialog. Dersom dette ikke lar seg gjøre kan man kontakte forliksrådet eller forbrukerrådet.

  NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett sier:
  5.Bare funksjonelt friske hunder skal brukes i avl. Det pålegges enhver oppdretter som velger ut hunder til bruk i avl å avgjøre hvorvidt den aktuelle hunden er mentalt og fysisk skikket for avl.
  Etiske grunnregler for avl og oppdrett.pdf (nkk.no)

  Angående om hunden kan brukes i avl: dette kommer an på hvordan brokket utvikler seg (og selvfølgelig alle de andre helseaspekter). Ha en god dialog med din faste veterinær i tillegg til å følge raseklubbens avlsanbefalinger (ta kontakt med avlsrådet). Generelt sett anbefales det ikke å avle på hunden.

  NKK helse

Kommenter eller skriv et nytt innlegg

Ditt navn og innlegg er synlig for alle.Din e-post vises aldri offentlig.