Angre salg av hund

Angre salg av hund. Vi har laget kontrakt, men selger har ikke betalt ennå. Jeg oppdager derfor at de ikke har god nok øknomi til hundehold og at de har løyet til  meg om dette.

Kia

Kommentarer

 • Hei,
  Som utgangspunkt svarer ikke NKK på henvendelser vedrørende kontraktrettslige problemstillinger. Dette er noe som må løses mellom partene.

  Hovedregelen er at det er avtalen/kontrakten som skal regulere det rettslige forholdet mellom kjøper og selger – det er altså denne som skal regulere eventuelle tvister/uenigheter. Videre er hovedregelen at avtaler skal holdes slik de er inngått. Det er også avtalefrihet, hvilket innebærer at man kan inngå avtaler som setter en selv i en dårligere posisjon enn motparten. Man bør derfor gjennomgå avtalen nøye før man aksepterer vilkårene. Som følge av avtalefriheten kan man også inngå ny avtale ved en eventuell tvist.

  Dersom man mener at man har et krav mot selger/kjøper må man fremme dette til vedkommende. I første omgang bør man forsøke å løse tvisten ved dialog. Dersom dette ikke lar seg gjøre kan man kontakte forliksrådet eller forbrukerrådet.

  https://www.forbrukerklageutvalget.no/
  https://www.politiet.no/tjenester/namsmann-og-forliksrad/forliksradet/

  NKK har som en av sine medlemsfordeler en samarbeidsavtale med advokat Stephan Didrich Eid – han kan bistå i denne typen saker. Les mer her:
  https://www.nkk.no/juridisk-bistand/category950.html
  Norsk Kennel Klub

Kommenter eller skriv et nytt innlegg

Ditt navn og innlegg er synlig for alle.Din e-post vises aldri offentlig.