Patella

Hei , jeg har kjøpt en fin pomeranien gutt, skulle kunne brukes i avl, har nå måttet opperere han for patella grad 2, så han kan ikke avles på, er det urimelig av meg å be oppdretter betale egenandelen på opperasjonen? Han kostet 38000 da jeg kjøpte han. Mvh Elisabeth Hammerstad
Elisabeth

Kommentarer

 • Hei,

  Som utgangspunkt svarer ikke NKK på henvendelser vedrørende kontraktrettslige problemstillinger. Dette er noe som må løses mellom partene.

  Kjøp og salg av hund anses som en avtale mellom to private parter. I tilfeller kjøper ønsker å reklamere på kjøpet følger det av kjøpslovgivingen at kjøper for det første må reklamere til selger. Det anbefales skriftlig reklamasjon, så raskt som mulig etter at sykdom/mangel er oppdaget. For at kjøper skal ha krav på hele eller deler av kjøpesummen tilbake må det foreligge en rettslig mangel. Dette innebærer at hunden ikke svarer til det avtalte.

  Hovedregelen er at det er avtalen/kontrakten som skal regulere det rettslige forholdet mellom kjøper og selger – det er altså denne som skal regulere eventuelle tvister/uenigheter. Videre er hovedregelen at avtaler skal holdes slik de er inngått. Det er også avtalefrihet, hvilket innebærer at man kan inngå avtaler som setter en selv i en dårligere posisjon enn motparten. Man bør derfor gjennomgå avtalen nøye før man aksepterer vilkårene. Som følge av avtalefriheten kan man også inngå ny avtale ved en eventuell tvist.

  Dersom man mener at man har et krav mot selger/kjøper må man fremme dette til vedkommende. I første omgang bør man forsøke å løse tvisten ved dialog. Dersom dette ikke lar seg gjøre kan man kontakte forliksrådet eller forbrukerrådet.
  https://www.forbrukerklageutvalget.no/
  https://www.politiet.no/tjenester/namsmann-og-forliksrad/forliksradet/ 

  NKK har som en av sine medlemsfordeler en samarbeidsavtale med advokat Stephan Didrich Eid – han kan bistå i denne typen saker. Les mer her:
  https://www.nkk.no/juridisk-bistand/category950.html 

  For øvrig henvises det til kjøpsloven og forbrukerkjøpslovens bestemmelser vedr. hvilke rettigheter du som kjøper har. Forbrukerkjøpsloven gjelder mellom næringsdrivende og privatperson, det vil si at oppdrettets størrelse er avgjørende for om du er å anse som næringsdrivende, slik at forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse. Rettspraksis sier at det skal lite til før et oppdrett regnes som næringsdrivende og således faller inn under reglene i forbrukerkjøpsloven. Kjøpsloven gjelder mellom kjøp mellom privatpersoner.

  Du må selv avgjøre hva du foretar deg videre, herunder om det er nødvendig med rettslige skritt. Vi anbefaler imidlertid at du forsøker å opprette en god dialog med selgeren. Som oftest vil dere finne en løsning som begge kan leve med.

  Hos forbrukerklageutvalget kan man søke på tidligere saker og se om selger har blitt pålagt å erstatte spesifikke sykdommer eller tilfeller.
  https://www.forbrukertilsynet.no/forbrukerklageutvalget 


  NKK helse
Dette innlegget er stengt for ytterligere kommentarer.