Kryptoid

Hei, vi har en portugisisk vannhund på 16 mnd. Ved helsesjekk 8 uker hadde kun 1 testikkel kommet ned i pungen, og ved sjekk igår var den fortsatt ikke kommet ned. Er heller ikke i lysken ifølge veterinær, så da ligger den i buken. Oppdretter hadde i utgangspunktet tenkt å avle på hunden men det blir selvsagt ikke aktuelt nå. Hun sier at dette ikke har betydning for oss, noe jeg ikke er enig i. Vi kan ikke dra på utstillinger noe som jeg syntes hadde vært stas. Oppdretter har ikke tatt initiativ til å gi oss reduksjon i pris, noe jeg synes hadde vært rett og rimelig da det er en feil på hunden. Hvor mye er det rimelig å få refundert på en kryptokid hund? Avtalen er NKK standardavtale, men det står ikke noe spesifikt ang kryptoide hunder da det er sjeldent for rasen. Har lest meg litt opp rundt dette og det står at hunden kan bli mer utsatt for ulike sykdommer. Lurer derfor på at det høres riktig ut med å få 3000 av 20 000 tilbake, eller om det er vanlig å få mer av kjøpssummen tilbake? Er det anbefalt å kastrere? 

Mvh Åshild Reitan Malvik.
Åshild Reitan Malvik

Kommentarer

 • Hei!

  Se vedlagt PDF om kryptorkisme.

  Kjøp og salg av hund anses som en avtale mellom to private parter. I tilfeller kjøper ønsker å reklamere på kjøpet følger det av kjøpslovgivingen at kjøper for det første må reklamere til selger. Det anbefales skriftlig reklamasjon, så raskt som mulig etter at sykdom/mangel er oppdaget. For at kjøper skal ha krav på hele eller deler av kjøpesummen tilbake må det foreligge en rettslig mangel. Dette innebærer at hunden ikke svarer til det avtalte.

  Hovedregelen er at det er avtalen/kontrakten som skal regulere det rettslige forholdet mellom kjøper og selger – det er altså denne som skal regulere eventuelle tvister/uenigheter. Videre er hovedregelen at avtaler skal holdes slik de er inngått. Det er også avtalefrihet, hvilket innebærer at man kan inngå avtaler som setter en selv i en dårligere posisjon enn motparten. Man bør derfor gjennomgå avtalen nøye før man aksepterer vilkårene. Som følge av avtalefriheten kan man også inngå ny avtale ved en eventuell tvist.

  Dersom man mener at man har et krav mot selger/kjøper må man fremme dette til vedkommende. I første omgang bør man forsøke å løse tvisten ved dialog. Dersom dette ikke lar seg gjøre kan man kontakte forliksrådet eller forbrukerrådet.
  https://www.forbrukerklageutvalget.no/
  https://www.politiet.no/tjenester/namsmann-og-forliksrad/forliksradet/

  NKK har som en av sine medlemsfordeler en samarbeidsavtale med advokat Stephan Didrich Eid – han kan bistå i denne typen saker. Les mer her:
  https://www.nkk.no/juridisk-bistand/category950.html

  For øvrig henvises det til kjøpsloven og forbrukerkjøpslovens bestemmelser vedr. hvilke rettigheter du som kjøper har. Forbrukerkjøpsloven gjelder mellom næringsdrivende og privatperson, det vil si at oppdrettets størrelse er avgjørende for om du er å anse som næringsdrivende, slik at forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse. Rettspraksis sier at det skal lite til før et oppdrett regnes som næringsdrivende og således faller inn under reglene i forbrukerkjøpsloven. Kjøpsloven gjelder mellom kjøp mellom privatpersoner.

  Du må selv avgjøre hva du foretar deg videre, herunder om det er nødvendig med rettslige skritt. Vi anbefaler imidlertid at du forsøker å opprette en god dialog med selgeren. Som oftest vil dere finne en løsning som begge kan leve med.

  NKK helse
Dette innlegget er stengt for ytterligere kommentarer.