Internasjonalt championat for juniorer og veteraner

FCI besluttet på et møte i september 2020 å innføre internasjonalt utstillingschampionat for juniorer og veteraner. Det er meddelt i rundskriv av 25. juli at dette trer i kraft fra 1. august 2022

Reglene er som følger:

C.I.B.-J – Internasjonalt junior championat
3 x internasjonalt junior certifikat på internasjonal utstilling (kan tildeles vinner av juniorklasse hannhund og tispe, 9-18 måneder, med excellent med CK). 3 forskjellige land og 3 forskjellige dommere
3 forskjellige dommere.

C.I.B.-V – Internasjonalt veteran championat
3 x internasjonalt veteran certifikat på internasjonal utstilling (kan tildeles vinner av veteranklasse hannhund/tispe med excellent med CK). 3 forskjellige land og 3 forskjellige dommere.

Søknad om championat skal sendes på eget skjema, dokumentasjon på mottatt certifikat må sendes med søknaden. Søknaden må sendes via den nasjonale kennel klubben.

Dette innføres fra og med NKKs utstilling i Fauske. Mottagere av certifikatene vil motta en e-post med bekreftelse på dette pr. e-post i etterkant av utstillingen.
Norsk Kennel Klub
Dette innlegget er stengt for ytterligere kommentarer.