Hvilken hunderase skal jeg velge?

På kjøpehund.no finner du informasjon om mange ulike hunderaser. Her kan du selektere på egenskaper, størrelse og aktivitetsnivå. Husk at du alltid kontakter raseklubben når du ønsker mer informasjon om en rase. Lenke til raseklubben finner nederst på hver rasepresentasjon på www.kjøpehund.no

Fordelen med å velge en rasehund er at du vil, nesten uten unntak, finne en rase som passer perfekt for deg og din hverdag. Du har cirka 400 hunderaser å velge mellom og du vil garantert finne mange som kan passe. Du må bare bruke litt tid på finne de rasene som passer din hverdag best.

For at hunden skal kunne oppfylle de forventningene du har til den, må du sette deg inn i hva som er naturlig væremåte for den hunderasene du liker, og om du har mulighet til å innfri dens behov. Det viktigste i denne prosessen er at du er 100% ærlig med deg selv om hva din hverdag og livssituasjon tillater.

Hundens funksjon og dine forventninger
Hundens mentalitet eller væremåte varierer mye fra rase til rase. Atferd som er uvanlig og uventet hos noen raser, kan være alminnelig og forventet oppførsel hos andre. Noen raser er mer sosiale og andre er reserverte. Noen skal bjeffe/varsle, andre er nærmest tause. Noen er bedagelige, andre blir lett understimulerte hvis de ikke får brukt sine rasetypiske egenskaper. Noen raser passer best for en erfaren eier, og noen hunderaser er eksperter på å være selskap.

Alle hunder, uansett størrelse og funksjon, krever tur, aktivisering og selskap.

Stor eller liten hund?
Det er heller ikke nødvendigvis slik at store hunder krever mye mer mosjon. Det du må huske på er at store hunder de krever mer plass, og ganske mye mer mat enn mindre hunder. Har du tilstrekkelig plass hjemme og stor nok bil? Eller er du avhengig av å bruke kollektivtrafikk?

Små hunder har mange de samme egenskapene som store raser. Dette er av og til lett å glemme. Husk at også små hunder trenger å få være ordentlige hunder.

Omplasseringshund
Omplasseringshund kan være et godt alternativ dersom du ikke ønsker valpestadiet. Blant omplasseringshunder finnes det et bredt spekter av voksne hunder, både renrasede og blandingshunder. En del oppdrettere har voksne hunder de trenger et nytt hjem til. Dette kan være et godt alternativ for deg som vil ha en voksen, renraset hund. Hør med raseklubben, de har som regel oversikt over oppdrettere som har voksne hunder som trenger nytt hjem.

Ta deg tid til å bli kjent med hunden. Få mest mulig informasjon om hundens oppvekst, hva den er vant til, hva den liker, og hva den kan og ikke kan. Man bør også spørre om hvilke utfordringer man står overfor. Husk også at hunden trenger tid til å venne seg til sine nye omgivelser. Gi den god tid til å finne sin plass i sitt nye hjem.
Norsk Kennel Klub
Dette innlegget er stengt for ytterligere kommentarer.