Avlsrett

Jeg har mulighet til å kjøpe en valp fra oppdretter, hvor oppdretter beholder avlsrett. Prisen på valpen blir noe redusert (5-6000kr) i tillegg til at det tilbakebetales en liten sum ved endt avl (4-5000). Sånn jeg har forstått det (uten å ha mottatt endelig kontrakt) står jeg som eier, står for helseundersøkelser, daglig utgifter, forsikring etc. Antall kull er ikke avtalt, men oppdretter kan tjene gode penger uten mye risiko eller utgifter i forbindelse med dette. Jeg syns dette høres ut som en noe dårlig avtale for meg som kjøper. Da summen jeg mottar i kompensasjon er langt fra halvpris av en valp. Valp av rasen ligger på 25-30000kr. Svangerskap er en risiko og jeg føler selv at bør kompenseres i større grad.
Anonym

Kommentarer

  • Kjøp og salg av hund anses som en avtale mellom to private parter. Hovedregelen er at det er avtalen/kontrakten som skal regulere det rettslige forholdet mellom kjøper og selger – det er altså denne som skal regulere eventuelle tvister/uenigheter. Videre er hovedregelen at avtaler skal holdes slik de er inngått. Det er også avtalefrihet, hvilket innebærer at man kan inngå avtaler som setter en selv i en dårligere posisjon enn motparten. Man bør derfor gjennomgå avtalen nøye før man aksepterer vilkårene. Som følge av avtalefriheten kan man også inngå ny avtale ved en eventuell tvist.

    Dersom du føler at avtalen ikke er akseptabel, anbefaler vi at du ikke inngår en avtale. 

    NKK helse

Kommenter eller skriv et nytt innlegg

Ditt navn og innlegg er synlig for alle.Din e-post vises aldri offentlig.